ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация за учебната 2023/2024 година в частта теория и частта практика на професията

Сесия май-юни

  Дата Час
Теоретична част 20.05.2024 13:30
Практическа част 21.05.2024 8:00

Сесия август-септември

  Дата час
Теоретична част 23.08.2024 13:30
Практическа част 21.08.2024 8:00
 

Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация – писмена работа по теория на професията и практика за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация за учебната 2023/2024 година 

Сесия май-юни

  Дата Час
Теоретична част 20.05.2024 8:30
Практическа част 21.05.2024 8:00

Сесия август-септември

  Дата час
Теоретична част 23.08.2024 8:30
Практическа част 21.08.2024 8:00