ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2020 /2021 година

Заповед РД5-498 от 29.04.2021

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД5-873/14.09.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

Заповед РД5-873 от 17.09.2020 ДКИ практика