ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБРЪЩЕНИЕ от УУС

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ НА

ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

ВАРНА

 

ОБРЪЩЕНИЕ

от Училищния ученически съвет

 

Уважаеми ученици,

Ученическата униформа е задължение, което преди няколко години учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров” сами са предложили, избрали и приели по собствена инициатива. Днес, ако трябва да преценяваме плюсовете и минусите от носенето на униформа, ще се сблъскаме с различни мнения.

Ние изразяваме позицията, че униформата е важен идентификационен знак, поднесен по естествен начин.

Всяко едно училище има специфична униформа, която го отличава от другите училища.

Униформата е начина по които градим авторитета на нашето училище.

Марковите и скъпи дрехи предпочитани от всеки един дрехи, подчертават и представят неговата индивидуалност. Училището е мястото, където индивидуалността на всеки се изразява чрез учебния процес, а униформата е това което ни обединява и не ни различава един от друг.

Нека поставим акцент върху това, което създаваме с интелектуалния си потенциал, а униформата да е символ за нашето обединение.

Ученическата униформа представя нас – учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров”. Всяка една намачкана униформа представя неуважение към нас самите, защото униформата ни учи на принадлежност.

Да я носим с чест, гордост и достойнство!

 

Варна, 15.01.2020 г.