ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕБНИ ФИРМИ

Учебни предприятия и компании 2018-2019 учебна година

Одесос Банк АД Банкова дейност
Дрийм банк АД Банкова дейност
Сий банк АД Банкова дейност
Плаза банк АД Банкова дейност
Богоров инс ЗАД Застрахователна дейност
Пропърти Инс Варна ЗАД  Застрахователна дейност
Розарди Вайн ООД Производство и търговия на вино
Съпрайсми ООД Изработка на сувернири
Сенсо дрес ООД Търговия с мъжко облекло
Placeforsticking LTDООД Изработка на стикери
Лукс ООД Търговия с парфюмерийни и козметични стоки
Шус пауър ООД Производство и търговия на обувки
Мегдана ООД Туристическа анимация
Масъл боликс ООД Търговия с хранителни добавки