ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Дейност на Училищния ученически съвет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

2020 Годишен отчет УУС 111