ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЕЗУЛТАТИ

След заседанието на комисията по оценяване на всички постъпили проекти, единодушно се гласува за проекта на Айредин Стоянов – 12д клас.

25