ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Резултати

Ръководството на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, изразява благодарност към всички, участвали в конкурса за ученическо есе на тема:

,,Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат‘‘ – 8-9 клас

,,Моето училище след 25 години‘‘ – 10-12 клас

по повод 25 – годишния юбилей на гимназията.

В първа възрастова група комисията присъжда следните награди:

1 място – Тихомир Димитров VIII в клас – есе

2 място – Николета Малчева VIII е клас – есе

3 място – Калина Филчева VIII г клас – есе

Във втора възрастова група:

1 мястоАксу Османова Х еесе

2 мястоМартин Митков Х б клас – есе

3 мястоПаола Кънинска- ХІІ в клас – есе