ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Богоровски дни

На 10.05.2016 г. се проведе училищно тържество, на което бяха отчетени инициативите посветени на 25 годишния юбилей на имназията, преминали под мотото „25 години с пулса на времето“.

Бяха наградени повече от 20 ученици класирали се на училищния кръг на Националното състезание по счетоводство и „Най- добра бизнес идея“, в националното състезание „Виртуално предприятие“, организирано от Джуниър Ачийвмънт България, в Богоровския турнир по волейбол и баскетбол и училищните конкурси за есе и рисунка „Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат“ и „Моето училище след 25 години“.

Поставена бе капсула на времето, която по наша инициатива трябва да бъде отворена на 11.05.2041 година на 50-годишния юбилей на гимназията. Посланието към бъдещите творители на новия облик на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”, е:

Живейте чрез този дух, който бе завещан и на нас! Неудържимо и щуро мечтайте и смело продължете напред и нагоре! Бъдете екип, творете заедно! Но най-вече съхранете във времето магичната сила на УЧИЛИЩЕТО, защото ТО е това, което Вие, учители, родители и ученици, заедно ще опазите и промените и чийто живот само заедно можете да продължите!

В капсулата бяха посвени и синя вратовръзка и емблема, като част от ученическата униформа, значка, плакет, вестник „Богоровски гимназист“, химна гимназията и копия от учредителните документи.

Открита бе фото изложба от 15 табла на третия етаж, в която може да се проследи историята и живота на гимназията за изминалите 25 години.