ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията, етаж 3 в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

всеки работен ден

с приемно време от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

както и по е-mail: [email protected]

Адрес: Варна 9027, ж.к. „Младост-2“, ул. „Иван Церов“

Лице за контакт:

Полина Аврадалиева – технически сътрудник

тел. 052 747 830

e-mail: [email protected]

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация
  1. docЗаявление за достъп до обществена информация;
  2. docПротокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
  3. docПротокол за предоставяне на достъп до обществена информация (за предоставяне на информация за повторно използване)
  4. docИскане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

 

ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2023 ГОДИНА