ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪБИТИЯ

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Архимед / ръководител – Илина Йорданова

Български език и литература 1 / ръководител – Тончо Тончев

Български език и литература 2 / ръководител – Тончо Тончев

Математика / ръководител – Пенка Русева

Счетоводство / ръководител – Сийка Хачикян

Счетоводство на предприятието / ръководител – Румянка Неделчева

Фибоначи / ръководител – Илина Йорданова

Физика и астрономия / ръководител – Недялка Христова

 

Групи за извънкласни дейности по интереси:

Волейбол / ръководител – Атанас Христов

Преводач / ръководител – Цветелина Добрева

Футбол / ръководител – Зефир Ников

Мажоретен състав / ръководител – Светлана Галактионова

Млад предприемач / ръководител – Красимира Кафалийска

Народни танци / ръководител – Маргарита Киндова