ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

ученически практики

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
  • активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии;
  • подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
  • повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
  • повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Старт на проекта: 04.03.2013 г. Партньори: “Корект Брокер” ЕООД, “Радо -2009-Г” ЕООД, “Дивас Арт” ЕООД, “А енд В инс” ООД, Саймакс Финанс” ООД, “Варна Бизнес Сървисиз” ЕООД, Сдружение с нестопанска цел “Институт за кариерно развитие”, “Виян” ООД, “Варчев финанс” ООД, “Варчев Ексчейндж” ЕООД, кооперация “Галатея – Варна”. Публикации по проекта: Община Варна – Образование – През март 2013 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров” започна работа по проект „Ученически практики” Морето.нет – Възпитаници от варненска гимназия участват в проект “Ученически практики”.