ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри. Приоритет в обучението на гимназията са специалностите:

„Банково дело“

„Бизнес администрация“

„Програмно осигуряване“

„Електронна търговия“

„Рекламна графика“

„Програмиране на изкуствен интелект“ (Нова)

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ : 2 х БЕЛ тест + 2 х М тест + БЕЛ от свидетелството за основно образование + ИТ от свидетелството за основно образование.

График на дейностите по приемането на учениците

zap1807_priem-nespecializiraniUchilishta_310821 (3) (1)

Download (PPTX, Unknown)


korica