ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

І етап на класиране

На 13,14 и 17 юли 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІІ етап на класиране

На 20,21 и 24 юли 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІІІ етап на класиране

На 1 и 2 август 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІV етап на класиране

На 11 и 14 август 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”


ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри по специалности:

„Банково дело“

„Бизнес администрация“

Отговаряйки на търсенето на пазара на труда училището предлага и обучение в нови специалности. Гимназията предлага обучение по следните специалностите:

„Програмно осигуряване“

„Електронна търговия“

„Рекламна графика“

„Програмиране на изкуствен интелект“ 

 

Балообразуване (максимален бал 500 точки)

 • удвоения брой точки от теста по български език и литература;
 • удвоения брой точки от теста по математика;
 • оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки);
 • оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки).

График на дейностите в училище по приемането на учениците

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 17 юли 2023 г. 
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
   

*Преобразуването в точки се извършва от комисията по скала, определена в чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
 • отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
 • много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;
 • много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;
 • добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
 • добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
 • среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Скалата не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ


ЗАПОВЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ


График на дейностите по приемането на учениците

Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. на МОН за график на дейностите по приемане на ученици и Заповед №РД09-891/24.04.2023 г. на МОН за изменение и допълнение на заповед №РД09-4061/30.08.2022 г.


Download (PPTX, Unknown)


korica