ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ

 

Банково Дело Търговия на едро и дребно Програмно осигуряване Електронна търговия Рекламна графика Програмиране на изкуствен интелект

 


Балообразуване (максимален бал 500 точки)

 • удвоения брой точки от теста по български език и литература;
 • удвоения брой точки от теста по математика;
 • оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки);
 • оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки).

График на дейностите в училище по приемането на учениците

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г. 
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли – 01 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08-09 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. включително
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11 септември 2024 г.

*Преобразуването в точки се извършва от комисията по скала, определена в чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
 • отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
 • много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;
 • много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;
 • добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
 • добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
 • среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Скалата не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ


ЗАПОВЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ


График на дейностите по приемането на учениците

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)


 


korica