ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антония Маркова 11 а клас

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Никол Георгиева 11 а клас

Радосвета Андонова 8 г клас

КООРДИНАТОРИ

Деница Димитрова 8 б

София  Георгиева 9 в клас

Никол Тончева 10 е клас

Василена Василева 11 б клас

Кристина Цветкова 12 д клас

ЧЛЕНОВЕ

Алпер Алиосманов 8 а

Ендер Караман 8 в

Андреа Бонева 8 д

Калоян Василев 8 е

Станислава Ганева 9 а

Петя Маринова 9 б

Вероника Тодорова 9 г

Цветомира Георгиева 9 д

Даниела Петрова 9 е

Селин Арнаудова 10 а

Тереза Маркова 10 б

Симона Кунчева 10 в

Магдалена Христова 10 г

Йордан Топчев 10 д

Анифе Исмаил 11 в

Стоян Баев 11 г

Радослав Недев 11 д

Сияна Костадинова 11 е

Мартин Василев 12 а

Александра Атанасова 12 б

Вероника Русева 12 в

Станислава Добрева 12 г

Тамира Тахтакесен 12 е