ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Димова

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Ивона Димитрова

Анастасия Добрева

ЧЛЕНОВЕ

Александра Пантелеева – 8 а

Йоана Тодорова – 8 б

Виктор Михайлов – 8 в

Надежда Недкова – 8 г

Даниел Иванов – 8 е

Моника Симеонова – 9 а

Никол Йорданова – 9 б

Божидара Борисова – 9 в

Самуил Петров – 9 г

Мария Дишкова – 9 д

Ачелия Басри – 10 а

Антония Славова – 10 б

Деница Чен – 10 в

Живка Душкова – 10 г

Надя Атанасова – 10 д

Димитър Куцаров – 10 е

Лора Терзийска – 11 а

Деница Димитрова – 11 б

Стела  Георгиева – 11 в

Радослав Радев – 11 г

Тихомира  Георгиева – 11 д

Александрина Петева – 12 а

Даниела Панайотова – 12 б

Виктория Димитрова – 12 в

Теодора Петрова – 12 г

Георги Стоянов – 12 д

Даниела Петрова – 12 е