ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радосвета Андонова 10 г

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тихомира Георгиева 10 е
Калоян Стоянов 8 г

КООРДИНАТОРИ

Виктория Василева 8 е
Деница Чен 9 в
Мария Добрева 10 а
Никол Тончева 12 е

ЧЛЕНОВЕ

8 г Калоян Стоянов
8 е Виктория Василева
9 а Ачелия Басри
9 д Надя Атанасова
10 а Алпер Алиосманов
10 б Деница Димирова
10 в Ендер Караман
10 г Радосвета Андонова
10 д Деница Димова
10 е Тихомира Георгиева
11 а Станислава Ганева

11 б Петя Маринова

11 г Вероника Тодорова
11 д Цветомира Георгиева
11 е Даниела Петрова
12 а Селин Арнаудова
12 б Тереза Маркова
12 в Симона Кунчева
12 г Магдалена Христова
12 д Йордан Топчев
12 е Никол Тончева