ПГИ "Д-р Иван Богоров"

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

Утвърден бюджет за 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.


Утвърден бюджет за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.


Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.


Утвърден бюджет за 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.