ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СТИПЕНДИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Правила за получаване на стипендии от учениците в ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна, изменени със заповед № РД5-952/1.07 .2022 г.