ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

Проект “Нека да променим нашите перспективи като бъдем доброволци” от Академията за училищата в Централна и Източна Европа (АУЕЦ)

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е наградена за проект “Нека да променим нашите перспективи като бъдем доброволци” от Академията за училищата в Централна и Източна Европа (АУЕЦ). Координатор на проекта е Валентина Христова. В конкурса взеха участие 132 проекта като 45 от тях са номинирани, сред които е и проектът на гимназията. Академията обхваща училища на територията на следните страни: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Гимназията е главен координатор на проекта с училища – партньори в Румъния и Молдова. В рамките на 7 месеца (от 1 октомври до 15 март) проекът трябва да бъде реализиран на територията на тези 3 страни като партньорите ще посетят България през месец ноември и също ще бъде реализирана втора визита през месец март в Румъния.

В проекта са включени два международни семинара Kick-off Meeting в Сараево( Босна и Херцеговина) от 25 Септември до 29 Септември 2011 г. и Academy Meeting в Братислава и Сенек (Словакия) от 27 до 30 Март 2012 г

Целта на пректа включва 3 месеца изследователска дейност, през която учениците трябва да намерят и обменят информация относно развитието на доброволчеството в тези три страни под формата на изрезки от статии, публикации, новини, закони и интернет. През следващите 3 месеца трябва да открият практическата реализация в социални домове и институции.

Също важен момент в този проект е не само развитието на доброволчеството, но и междукултурния диалог и взаимоотношения с училищата-партньори.

Оценка на проекта ще бъде направена в Братислава и Сенек (Словакия) на втората международна среща на Академията.