ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2021/2022 г.

към 14.09.2021 г.

 

професия/специалност интензивно/разширено изучаване на чужд език

VIII клас

IХ клас

Х  клас

ХI клас

Финансист
 
Банково дело
 Английски език 1
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
 Английски език
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
Немски език 1
Финансист
 
Застрахователно и осигурително дело
 Английски език 1
Програмист
 
Програмно осигуряване
Немски език
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език 4
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език 6
Сътрудник в малък и среден бизнес
 
Малък и среден бизнес
 Английски език

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване, подписано от родител
  • Копие на учебен план, по който е учил ученикът
  • Декларация за информирано съгласие за полагане на предварителни изпити
  • Копие на ученическа книжка

Ако за едно свободно място има повече от един желаещ, се извършва класиране, като за учениците в VІІ клас то е по успех от балообразуващите предмети, а за останалите – по успех от предходната учебна година/срок.

Срокът за подаване на документите след обявяване на свободно място е 3 работни дни. Документи се приемат до 11:00 часа на последния 3 ден.

Класирането се извършва след 13:00 часа на третия ден и се уведомяват класираните ученици.