ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2022/2023 г.

Към 23.09.2022 г.

професия/специалност интензивно/разширено изучаване на чужд език

VIII клас

IХ клас

Х  клас

ХI клас

Финансист
 
Банково дело
 Английски език
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
 Английски език
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
Немски език
Финансист
 
Застрахователно и осигурително дело
 Английски език
Програмист
 
Програмно осигуряване
Английски език
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език
Сътрудник в малък и среден бизнес
 
Малък и среден бизнес
 Английски език

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител.
2. Копие на учебен план, по който е обучаван ученикът.
3. Декларация за информирано съгласие за полагане на приравнителни изпити.
4. Справка с оценките от електронния дневник дневник.
5. Ако за едно свободно място има повече от един желаещ, се извършва класиране по среден успех. При равен бал се вземат предвид оценките по БЕЛ и Информационни технологии. При отново равен бал, класирането се извършва по ред на постъпване на заявленията.