ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ИСТОРИЯ

СЪБИТИЯТА В 25-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ НЕЙНАТА ВИЗИЯ ДНЕС – НА ЕДНО ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВАРНА И РЕГИОНА.

 • Пътят на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ тръгва от X гимназия – гр. Варна. Тя е създадена с решение на Изпълнителния комитет на Областен народен съвет – Варна, отделяйки се от X ЕСПУ „Антон Страшимиров“.
 • 09.1991 г. поставя началото на първата учебна година на гимназията като непрофилирано учебно заведение от IX до XII клас. В периода 1991 – 1994 г. в ЗИП се изучават славянски езици (полски и чешки), биология, география, история. За директор на гимназията е назначена госпожа Донка Мандаджиева. Под нейно ръководство 40 учители полагат основите на новото варненско училище. За помощник директор по учебната дейност е назначена Татяна Василева.
 • На 24.05.1992 г. гимназията приема името на видния български възрожденец д-р Иван Богоров. Взето е решение да се чества патронен празник на 11 май – Денят на светите братя Кирил и Методий. Оттогава до днес в чест на празника се организират Богоровски дни, които завършват с училищен концерт – изява на талантите на богоровските възпитаници.
 • 8 май 1994 г. е денят, в който е издаден първият брой на училищния вестник „Богоровски гимназист“. През годините под ръководството на учителите по Български език и литература – Жечка Дренска, Тончо Тончев, Славейка Мазнева вестникът отразява творческите заложби на учениците и най-важното от живота на гимназията.
 • В периода 1991-1994 г. се полагат основите на икономическата насоченост на гимназията. Под ръководството на проф. Милко Митрополитски, министерството на образованието, науката и технологиите експериментира обучение в паралелки с профил „Среден мениджър“ с придобиване на европейска квалификация. Гимназията е единствената във Варна, в която се осъществява обучение по мениджмънт.
 • Важно място сред изявите на гимназията в първите години има създадения през 1995 г. мажоретен състав „Наутик“ с художествен ръководител Петър Златев. Той се представя изключително успешно в културния живот на Варна.
 • Търсенията на ръководство и учители за по-успешна реализация на младите хора дава своите резултати. Със заповед на министъра на образованието, науката и технологиите от 11.04.1996 г. X гимназия е преобразувана в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.
 • Учебната 1996/1997 г. е първата за Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. Сформирани са три паралелки след завършен VII клас с 5-годишен срок на обучение: две със специалност „Стопански мениджмънт“ и интензивно изучаване на английски език и една със специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“, със засилено изучаване на френски език. След завършен VIII клас е приета една паралелка с 4 годишен срок на обучение, специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“. Назначени са първите преподаватели по икономически дисциплини: Надежда Георгиева, Мери Тодорова, Росица Стоянова. Със средства на спонсори – фирми, родители и със съдействието на Училищното настоятелство начело с инж. Дина Узунова са оборудвани: кабинет по икономика и машинопис и компютърен кабинет. За помощник-директор по учебна дейност е назначена Мария Филипова.
 • Училището е единствената професионална гимназия в град Варна, което се финансира от Община Варна.
 • През учебната 1996/1997 година са проведени и първите конкурси за изява на икономическите знания на учениците – за най-добър машинописец и за най-добър мениджър.
 • На 1.06.1998 г., след успешно представяне на държавен изпит с общ успех много добър (5.12), дипломи получават първите випускници от специалност „Среден мениджър“, със свидетелство за професионална квалификация на български и на английски език. От дипломиралите се 52 зрелостници – 29 завършват с отличен успех.
 • Новаторските търсения на учителската колегия намират своята реализация в откриването на първата учебно-тренировъчна фирма ИНФОГЕЙТ – ООД. Това е събитие за варненската училищна общност, отразено в местни и национални медии. През годините броят на УТФ расте – счетоводни къщи, търговски банки, застрахователни компании и др. Днес те са 12, една от които работи като Учебна компания по програмата Джуниър Ачийвмънт – България.
 • Важна стъпка за успешния път на гимназията е преминаването й към икономическа самостоятелност от бюджетната 2001 г., съгласно Наредба №6/23.06.1994 г. на МОМН.
 • 05.2001 г. училището отбелязва своята 10 годишнина с тържествен концерт под наслов „Европа без граници“. Учителите от методическото обединение по български език и литература издават сборник на гимназията с литературен редактор и съставител Маргарита Драгиева.
 • На 30.04.2003 г. се провежда първият училищен панаир на учебно-тренировъчните фирми под ръководството на Мариана Вачкова, Надя Георгиева. Тази проява, както и участието и достойното представяне на учениците в международния панаир на учебно-тренировъчните фирми в Пловдив, стават традиция в гимназията, изключително полезна за бъдещите икономисти.
 • През 2003 г. стартират благотворителните кампании в гимназията – доказателство за благородството на младите хора. Инициативата „Зов за помощ“, организирана от учителите Светла Дюлгерова и Маргарита Драгиева, чрез концерт на учениците и дарения, са събрани средства за операция на ученик от гимназията.
 • Учебната 2003/2004 г. поставя началото на проектното финансиране на училището – дейност, стимулираща личностното и професионално израстване на учениците, даваща нови възможности в работата на учителите. Първият е общинският проект „Българската традиция – разковниче на нравствени добродетели“ с ръководител Кичка Христова. Проектът бележи началото на възходящия път на създадената от нея фолклорна група „Букавица“, станала емблематична за гимназията – от сцената на Младежки дом (2004 г.), през създаване на своя албум, до множество високи отличия от НМФК „Орфеево изворче“ – Стара Загора и други фестивали и конкурси.
 • През 2003/2004 г. е назначена за помощник-директор по административно-стопанската дейност инж. Корнелия Иванова.
 • До 2003 г. в училището се осъществява обучение по специалностите: „Стопански мениджмънт“, „Икономист-посредник в митническото дело“, „Бизнес-администрация“, „Икономика, управление и финанси на търговията“, „Счетоводна отчетност“, „Банково, застрахователно и осигурително дело“. Приемът е след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език и след завършено основно образование. Тези специалности привличат все повече ученици и броят на кандидатите да се учат в гимназията непрекъснато расте. Тя става едно от най-желаните варненски училища, а името й се произнася с уважение от варненската общественост.
 • През май 2004 г. на Международния музикален фестивал „Откритие“ – Варна изпълнението на Неда Карова от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взривява публиката, а журито заслужено й присъжда първа награда – успешен старт за нейните следващи многобройни музикални награди.
 • През учебната 2004/2005 г. се въвежда прием по осъвременени учебни планове по професиите: „Финансист“, „Офис-мениджър“, „Маркетолог“, „Счетоводител“, „Данъчен и митнически посредник“ и „Икономист-мениджър“. Започва обучението по българо-австрийската програма ЕКОНЕТ-2 по професията „Икономист-мениджър“ в специалност „Предприемачество и мениджмънт“.
 • Създава се ученически театър „Европа“ под ръководството на Ивета Рашева – учител по история и цивилизация.
 • С цел превръщане на училището в желано място за изява и осмисляне свободното време на учениците през учебната 2005/2006 г. се създават клубове за извънкласна дейност: „Дебати“ с ръководител Мария Добрева – учител по история и философия; „Литература и публицистика“ с ръководител Тончо Тончев – учител по български език и литература; Гимназиален театър с ръководител Ивета Рашева – учител по история и цивилизация – и по-късно – Йорданка Стоянова – учител по български език и литература. Многобройни са техните изяви през годините, между които: участие на „Дебати“ в конкурса „Народната памет разказва – Д-р Иван Богоров“ – първо място за мултимедиен продукт, успешни постановки и изяви на гимназиалния театър, включително в състезанието за купата на кмета „Весели и находчиви” и др.
 • След 2004 г. гимназията увеличава участието си в проекти – общински, национални и международни. Първите проекти са: общински – „Живей… и за другите“ и „Зеленото богатство на училищния двор“ (2006 г.), „Пътуване в красивия свят на фолклора с икономистите на бъдещето“, „Слънчева енергия за Варна“ (2007 г.), „Училище за лидери“ (2008 г.). Ученици и учители участват в проекти по националната програма на МОМН „Училището – територия на учениците“, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност: „Последователи на Иван Богоров“ – клуб с ръководител Ивелина Иванова – учител по професионална подготовка и „Културни и национални традиции в България и Турция като част от европейското многообразие“ (2008 г.). Особено ползотворна, интересна и привлекателна е работата по спечелените европейски проекти: „Моят клуб – моята врата към света“ (2008/2009 г.); „Изкуството да бъдем щастливи или богатството на многообразието“, програма Коменски (2008/2009 г.). За участието си в последния, през 2010 година, училището е удостоено със Сертификат 07-BGR01-C006-00107-1 за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и МОМН. Със своята мащабност се откроява проектът Ученически център „Енергия“ (2008/2009 г.) – изградени са 21 клуба за извънкласна дейност, провеждат се два фолклорни песенни фестивали, извършват се научни изследвания, състезания, конкурси, екскурзии и др., в които се включват над 600 ученици.
 • В периода 2006 – 2008 г. се слага началото на няколко значими изяви на учениците в най-важното направление в обучението им – професионалната подготовка. Те стават традиционни за гимназията: конкурс за реферати (2006 г.), Ден на ученическото самоуправление (2007 г.), инициативата Мениджър за един ден (2008 г.), както и участия в други състезания, конкурси, олимпиади по икономическите дисциплини на всички нива.
 • През 2006 г. започва традиционното участие на ученици от IX, X и XI клас във варненското математическо състезание „Цветница“, на което училището винаги заема призови места сред професионалните гимназии.
 • Икономическата самостоятелност на училището дава възможност за обновяване и модернизиране на материално-техническата база и естетизация на работната среда. През 2007 г. се изгражда Клуб за извънкласни дейности, а през следващата година – Актова зала за тържества и други прояви.
 • В началото на учебната 2007/2008 г. учителите се включват в Общонационалната учителска стачка – първа по продължителност в системата на образованието, чийто резултат е въвеждането на делегираните бюджети в страната.
 • От учебната 2008/2009 г. за втори помощник директор по учебната дейност е назначена Марияна Вачкова, която да отговаря за професионалното образование.
 • През 2009 г. членове на учителската колегия получават награди за дейността си: Кичка Христова – художествен ръководител на фолклорна група „Букавица“, за принос в съхраняването на българските традиции и творчество, е наградена с Почетен знак с лента на кмета на Варна; Донка Маринова – училищен психолог получава поощрителна награда от IV-тата Национална конференция „Училището – желана територия за ученика” – национален етап; Илина Йорданова – учител по математика и Иван Панов – ръководител, компютърен кабинет за своя разработка – интерактивни стереочертежи в 12 клас с програмата Geometer’s Sketchpad са отличени на IV-та областна конференция „Училището – желана територия“ – Варна.
 • През май 2010 г. ученичката Деница Стоичкова от XI в клас с ръководител Жана Вълчева – учител по история и цивилизация участва и се класира в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация в гр. Видин. До този момент това участие на професионална гимназия в национална олимпиада по хуманитарни науки е единствено.
 • През 2010 г. се извършва промяна в ръководството на училището. След 19 години работа за изграждане и превръщане на гимназията в съвременна образователна институция г-жа Донка Мандаджиева – директор на гимназията се пенсионира. От учебната 2010/2011 г. гимназията е под ръководството на г-жа Янка Бакалова, работила като главен специалист в Община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и директор на ПГГСД „Николай Хайтов”.
 • От 2010 г. в гимназията функционира единна система за квалификация, кариерно израстване, придобиване на нови и развитие на съществуващи знания и умения на учителите. Осъществени са многобройни обучения, свързани най-вече с прилагане на иновационни практики в учебния процес.
 • През учебната 2010/2011 г. се извършва първият прием на ученици в новата и единствена за града специалност – „Електронна търговия“.
 • По повод 5 октомври – Международен ден на учителя Валентина Христова – учител по английски език получава отличието на Община Варна „Най-добър млад учител`2010” в направление хуманитарни науки.
 • През октомври 2010 г. гимназията печели два нови общински проекти: „Пасивните къщи – алтернатива за нашето бъдеще и модерния облик на Варна“ и „Богоровци – различни и близки, вдъхновено в изкуството – упорити в учението“, реализирани от Йорданка Енева и Кичка Христова.
 • В края на 2010 г., в навечерието на Коледа, по идея на Красимира Кафалийска – учител по бизнес комуникации се провежда благотворителна кампания „Вкусно похапни, добро направи“. Вече пет години кампанията събира средства за подпомагане на ученици в тежко здравословно и социално положение.
 • Успехът на ученичката Бетина Цветкова от XII г клас, с ръководител Йорданка Стоянова, я класира за участие на националната олимпиада по Български език и литература през април 2011 г. и осигурява участието на гимназията в проект „С грижа за всеки ученик”.
 • През април 2011 г., на Областно състезание по тенис на маса, спортистите на училището с ръководител Атанас Христов – учител по физическо възпитание и спорт се класират на първо място – отборно и индивидуално.
 • На 11.05.2011 г. официално е отбелязана 20-годишнината на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с тържествен концерт във ФКЦ, издаден е годишник на гимназията, организирана е фотоизложба.
 • През 2011 г. Кичка Христова – художествен ръководител на фолклорна група „Букавица“ е наградена с отличие „Неофит Рилски“ на МОНМ за дългогодишна дейност в сферата на народната просвета, в рамките на XIV национален конкурс „Учител на годината” на СБУ.
 • За вътрешноучилищна квалификационна дейност на учителите, през октомври 2011 г., е открит методически кабинет с модерно оборудване.
 • Проект по програмата Euroscola Day, разработен от директора на училището – г-жа Янка Бакалова, печели първо място между 150 други проекти на училища от страната. След тримесечна подготовка, по зададени предварително дискусионни теми от Европарламента, на 1.03.2011 г. 20 ученици, директорът и учителят по Английски език – Валентина Христова представят България в Европейския парламент в Страсбург. Те са част от 500-те младежи и 52 ръководители от страни на Европейския съюз, които имат възможност да заседават като истински депутати – ценен урок по гражданска култура и запомнящо се преживяване. Активното участие на учениците от България в дебатите в парламентарната зала, на перфектен английски език, предизвиква високата оценка и благодарност на организаторите на програмата.
 • За учебната 2011/2012 година за всички класни ръководители са осигурени преносими компютри. Въвежда се Електронен дневник. За помощник-директор по административно-стопнската работа е назначена Кремена Харизанова.
 • През учебната 2011/2012 г. група ученици под ръководството на Валентина Христова и Славейка Мазнева активно участват в Европейската година на доброволчеството чрез проекта „Нека да променим нашите перспективи като бъдем доброволци”.
 • На 01.02.2012 г. стартира работата по проект „УСПЕХ“, по програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. За четири години в проекта участват 740 ученици, които развиват творческите си умения и ги демонстрират на представителните изяви под ръководството на 64 ръководители на 66 клубове и творчески ателиета.
 • През май 2012 г. на финалите на Ученическите игри по тенис на маса Николай Капитанов от X в клас печели шампионска титла и златен медал – без загубен гейм.
 • При откриване на новата 2012/2013 г. за първи път е изпълнен химна на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – дело на учениците от клуб „Изкуството да успяваш“ (проект „Успех“) с ръководител Станка Илиева – учител по български език и литература.
 • От октомври 2012 г. до юни 2014 г. в партньорство с училища, колежи и общини от още 6 държави, гимназията много успешно работи в международния проект „Предприемачеството – алтернатива за реализация на младите хора“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, финансирана по програма „Учене през целия живот“ на ЕС . В заключителния етап на международното състезание, проведено в Словакия – част от проектните дейности дванадесетокласниците Аптраил Аптраил и Филип Мутафов се класират на второ място.
 • През ноември 2012 г. ученичката Ванеса Мирчева от XI a клас получава грамота за отлично представяне в конкурса на ЕС за писмен превод JuvenesTranslatores.
 • В рамките на V-тата Световна седмица на предприемачеството, през ноември 2012 г. богоровци имат силно представяне, а Управителният съвет на Джуниър Ачийвмънт отчита приноса на гимназията с грамоти за работата на учителите Красимира Кафалийска – учител по бизнес комуникации и Богдана Радева – учител по финанси.
 • През февруари 2013 г. се слага началото на провеждането на интегрални уроци в гимназията. Първият е в IX а клас по Биология и здравно образование, изнесен от учителите Ирена Михова и Надежда Иванова. Оттогава са проведени още 5 интегрални уроци по различни дисциплини.
 • След осигурено от ръководството на училището финансиране от Министерството на образованието и науката през 2012/2013 г. е извършено саниране на училищната сграда, което й придава днешния красив външен вид.
 • В периода март 2013 г. – май 2015 г. по проект „Ученически практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд 158 ученици от XI клас работят в над 15 фирми – партньори на училището по проекта. Под ръководството на Мариана Вачкова – пом.-директор по учебната дейност, наставниците и учителите по професионална подготовка Диана Димитрова, Диана Дянкова, Северина Борисова и Ивелина Иванова, учениците успешно овладяват практически професионални умения.
 • През октомври 2013 г. Община Варна определя Валентина Карашлийска – учител по английски език за най-добър „Млад учител`2013“ в направление Хуманитарни науки.
 • През април 2013 г. се провежда училищна конференция „Стоп на тормоза в училище“, организирана от училищните психолози – Донка Маринова и Светла Христова, на която с интересни презентации се разглеждат съвременните проблеми в училището, а гимназиалния театър ги представя в артистичен план.
 • През октомври 2013 г. в рамките на представително занятие „Избори за Училищен съвет“ по общински проект „Избор днес, инвестиция в бъдеще“, реализиран от Ивелина Иванова – учител по професионална подготовка, съвместно с Общински детски комплекс, ученици от различни класове изявяват гражданска култура, придобита в общинския проект.
 • Гордост за гимназията е първото място на Георги Георгиев от XII а клас, с ръководител Наталия Пачева – учител по професионална подготовка в заключителния етап на XV национално състезание по счетоводство за средношколци, организирано от сп. „Счетоводство+“ и УНСС в София през декември 2013 г.
 • В периода 2014-2015 г. гимназията отново прави важни стъпки за модернизиране на материално техническата база с цел провеждане на съвременен учебен процес и естетизиране на работната среда: осигурени са 50 компютри по Национална програма „Интерактивни и комуникационни технологии в училище“, безжична интернет мрежа, обхващаща 100% от учебните помещения; със средства от бюджета са закупени 5 броя LCD телевизори за интерактивно обучение и 5 броя лаптоп-таблети със специализиран образователен софтуер; учителската стая придобива модерна офис визия.
 • От 13 до 16 април 2015 г. с голям успех се осъществява първа мобилност по спечеления през 2014 г. европейски проект „Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот” по програма Еразъм+, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор професионално образование и обучение.
 • През април и юни 2015 г. високата професионална подготовка на наши ученици с ръководител Светлана Галактионова (учител по практическо обучение) намира израз в отличното им представяне в: Национална инициатива „Финансов иновационен лагер”, Бизнес форумът „Изгряващи звезди” и при провеждане на националното състезание „Най-добра ученическа компания” на Джуниър Ачийвмънт България.
 • През април 2015 г. ученикът Благовест Вълчев от X д клас е избран за посланик на човешките права и лице на проекта „За език без омраза“ за Варна.
 • На 24 май 2015 г. г-жа Янка Бакалова – директор на гимназията е удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образоването и науката за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование.
 • На 14.09.2015 г. Стойна Илиева, старши учител по биология и химия получи признание в международната надпревара за извънкласни и извънучилищни дейности. Тя е отличена измежду 150 учители, директори, експерти, научни работници и университетски преподаватели и е единственият награден участник от Варна и областта в международния конкурс, организиран от Синдиката на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.
 • В края на учебната 2014/2015 г. гимназията печели четвърти европейски проект „Мобилност без граници“ по програма Еразъм+.
 • През октомври 2015 г. Надежда Иванова (учител по химия и опазване на околната среда) получава отличието „Млад учител`2015“ на Община Варна за мотивиран и добър старт в учителската професия.
 • Янислава Паунова, ученичка от ХII клас се класира на 1 място в националното състезание по „Икономикс“ – 2016 г., организирано от УННС.
 • Месец Март 2016 г. Елеонора Петкова от ХІ г се класира втора в списъка на учениците от страната за участие в националното състезание по счетоводство.
 • На 11 май 2016 г. се проведе тържествен концерт по повод 25-годишния юбилей на гимназията.
 • За изминалите 25 години в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров“ дипломи за средно образование са получили 3 326 ученици, свидетелства за професионална квалификация III и II степен са придобили 1 363 ученици.
 • Ръководство на училището през годините:

Директори :

от 1991 г. до 2010 г. – Донка Мандаджиева

от 2010 г.                   – Янка Бакалова

Заместник (Помощник)-директори  по учебна дейност:

от 1992 г. до 1997 г. – Таня Василева

            от 1997 г.  до 2017 г. – Мария Филипова

            от 2008 г.                   – Мариана Вачкова

            от 2017 г.                    – Ирена Михова

Заместник (Помощник)-директори по административно-стопанска дейност:

            от 2003 г. до 2011 г. – Корнелия Иванова

            от 2011 г.                   – Кремена Харизанова

            от 2012 г. до 2013 г. – Дарина Шиварова

            от 2014 г.                   – Корнелия Иванова

 • Училищното настоятелство на ПГИ „Д-р Иван Богоров”

Учредено е на 28 март 1996 г. на Общо събрание на учители, родители и общественици. За първи председател е избран инж. Дина Узунова, а от 2001 г. – Румяна Станоева.

На 24.02.2004 г. Училищното настоятелство е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ. Председател на Съвета на настоятелите е г-жа Бистра Николова.

През февруари 2006 г. е избран нов Съвет на настоятелите с Председател Пепа Карагитлиева. Екипът и работи два мандата. Следващи председатели на училищното настоятелство са Людмила Нинова (2010 – 2013) и настоящият – Симона Калоянова от 2013 година.

Основният приоритет на всички училищни настоятелства е бил подпомагане развитието и материалното осигуряване на ПГИ „Д-р Иван Богоров”. Традиционно е представянето на дейността на УН на срещи с родителите на новите ученици в началото на всяка учебна година.

 • Обществен съвет

На 17.11.2016 г. се проведе Общо събрание на родителите, на което бе избран Обществен съвет на ПГИ “Д-р Иван Богоров”. За първи председател на съвета бе избрана г-жа Полина Димитрова.

 • Ученически съвет

Училищният ученическият съвет в гимназията обединява демократично избрани представители на учениците от всички класове като осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с административното ръководство на гимназията.

Ученическият съвет стимулира свободния обмен на идеи, знания, ценности и сътрудничество между младите хора в училище чрез обучения, участия в програми и проекти, организиране на разнообразни дейности. Организацията подпомага личностното развитие, съдейства за изграждането на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в училищния живот.

В ученическия съвет са избирани и с желание, вдъхновение и ентусиазъм работят много ученици. За повечето от тях Ученическият съвет се превръща в школа за развитие на лидерски качества и умения.

Дейностите на ученическите лидери са подпомагани от Донка Маринова, Станка Илиева, Богдана Радева, Ивелина Иванова, Анита Димитрова и ПДУД – Мария Филипова.