ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект: “Ученически практики”

Уеб сайт на проекта

Цели на проекта

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Участници в проекта: 46 ученици от 10 и 11 клас от професиите:“Финансист“, „Офис-мениджър“„Оперативен счетоводител“, „Организатор Интернет приложения“, „Оператор информационно осигуряване“.

Фирми-партньори: Варненска търговско-индустриална камара, Стопанска камара – Варна, Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна, Топ Копи ООД, Давора ООД, Ди Джи Софт ООД, Глобъл Тренд ООД, Генерална Агенция България ООД, ЖИДИМЕКС ООД, Мусала Иншурънс Брокер ООД, Кооперация Галатея – Варна.

Очаквани резултати от проекта

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.