ПГИ "Д-р Иван Богоров"

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ИНФОРМАЦИЯ НА МВР ЗА РАНЕНИ И ЗАГИНАЛИ ДЕЦА В ПТП НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДИНА

Book1

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ЗИМАТА

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ЗИМАТА
БДП - ОД на МВР
РД5-427_29.03.2021 г. - План за действие за БДП