ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Образователни ресурси

 

 
описание връзка
Национална електронна библиотека на учителите /Хранилище за електронно съдържание/ e създадена от Министерството на образованието и науката и предоставя възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани както със самостоятелност при изпълнението в електронна среда, така и с изследователска, ученическа работа, любознателност, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.

 https://e-learn.mon.bg/

Електронен дневник, включваш модул за създаване на тестове (видео урок), учебни материали (видео урок) и комуникация чрез съобщения (вкл. масови съобщения). Ръководство за дистанционна форма на обучение.  https://app.shkolo.bg

Видеоуроци

G Suite for Education – образователна облачна технология на Гугъл, включваща богат набор от инструменти/приложения:

  • Gmail – електронна поща
  • Google Drive – съхранение и споделяне на файлове
  • Google Classroom – организация на виртуална класна стая
  • Google Hangouts – чат и видео конференции
  • Google Docs, Sheets, Slides – онлайн документи, таблици и презентации
  • Google Forms – гугъл формуляри (тестове и анкети)
  • Google Maps – карти
Забележка: Създадените групи с Classroom трябва да включват членове с gmail акаунти от същия тип – личен или служебен.
Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Тя е интегрирана от МОН към потребителите в edu.mon.bg, като ученическите акаунти са свързани с учителските автоматично, а данните се съхраняват на сървърите на министерството. edu.mon.bg

Видео обучение за Microsoft Teams

Платформа за смесено обучение https://smartclassroom.bg
Данлинк предоставя своята платформа за дистанционно обучение за безплатно ползване в периода на извънредното положение. https://online.danlink.bg/
Списък с платформи и ресурси https://edubg2020.wixsite.com
Програма за онлайн преподаване, включваща учебни материали, тестове, дискусионни групи и др. https://moodle.org 
База от интерактивни тестове с опция за създаване https://www.smartest.bg
Образователни видеоуроци и упражнения https://bg.khanacademy.org
На сайтовете на издателствата се намират електронни варианти на учебниците:
Програми, записващи екрана във видео:
Платформа за онлайн видео уроци и тестове УЧА СЕ

Практически съвети за дистанционно обучение с  Уча.се, когато учениците нямат абонамент.

http://ucha.se

Заедно в час  – ресурси, платформи и добри практики за дистанционно обучение

https://zaednovchas.bg/distancionno-obuchenie/

Видеоуроци по безопасност на движението по пътищата, разработени съвместно от Държавната агенция “Безопасност по пътищата” и образователната платформа “Уча се”.

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

Виртуален училищен кабинет по математика

http://cabinet.bg/index.php?status=applet&appletid=22&page=1

Проблем в интернет:

Видеосъвети за млади хора и родители

Националният център за безопасен интернет Safenet.bg разработи поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. 

http://pgi-varna.com/?page_id=8608
    Дистанционно обучение с Envision Play –
    софтуерен образователен продукт
https://editor.nimero.com/distancionno-obuchenie

Кан Академия – образователни ресурси

https://bg.khanacademy.org/
    Ресурси по математика
http://pgi-varna.com/?page_id=8623
1. Обработка на информацията и комуникация

2. Звук и видео информация

3. Работа с графични изображения

4. Компютърна текстообработка

5. Обработка на таблични данни

6. Компютърна презентация

7. Създаване на съдържание

8. Решаване на проблеми и безопасност

9. Проектни задачи