ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Безопасност в Интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адресhttps://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf 

 


Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение


 

Час на класа: Опасностите в интернет

 

Как да разкрия фалшив профил

 

Опасни линкове

 

Опасностите в чата

 

Онлайн тормоз между връстници

 

Хакнат профил

 

Плашила в интернет

 

Внимавайте със снимките и видеото

 

Обща защита и контрол

 

Онлайн плащания

 

Фалшиви новини