ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЪКОВОДСТВО

 

Деан Василев – директор

 

Ирена Михова – заместник-директор по учебната дейност – общообразователна подготовка

Силвия Йорданова – заместник-директор по учебната дейност – професионална подготовка

 

Корнелия Иванова – заместник-директор по административно-стопанската дейност

Кремена Харизанова – заместник-директор по административно-стопанската дейност