ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

clip_image006             clip_image005         clip_image002[4]

Насърчаване на предприемачеството сред младите хора

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е партньор в проект по секторна програма “Леонардо да Винчи” – “Насърчаване на предприемачеството сред младите хора”. Дейностите по проекта се финансират по програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз.

Целите на проекта са: да се разкрие предприемаческия дух на младите хора, да се усъвършенства бизнес-английския eзик сред ученици и учители, да се обменят добри практики за насърчаване на предприемачеството, да се определи предприемачески европейски модел за подражание, да се да се открият условията и възможностите за млади предприемачи в Европа.

Работни срещи на партньорите по проект “Promote Youth Entrepreneurship”
Първата работна среща

В периода  от 14 до 19.10.2012 г. в Испания (община Пиелагос) се проведе първата работна среща между партньорите – училища, колежи и центрове за обучение от Испания, България, Великобритания, Полша и Словакия. Уточнени бяха сроковете на мобилностите, задачите за изпълнение и отговорностите на всяка от страните. В рамките на проекта 12 ученици и 12 преподаватели от ПГИ „Д-р Иван Богоров” ще могат да посетят страните и споделят добри практики от обучението си по предприемачество в училище, да проучат и презентират успели млади предприемачи от регион Варна, да разработят и представят свои бизнес-идеи.

Втора работна среща

Втората среща се състоя в периода 25.02 – 02.03.2013 г. в Уелс, гр. Рексъм. Споделени и представени бяха добри собствени практики по предприемачество в Йел Колидж – Рексъм.

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” сподели своите добри училищни и извънкласни практики на инициативност и предприемачество. Учениците активно участваха, проявявайки своите предприемачески способности, в следните инициативи със състезателен характер: „Иновационен лагер” по инициатива на Junior Achievement Bulgaria, „Най-добра бизнес идея”, „Инициативност и предприемачество”, конкурс за реферати на тема: „Предприемачеството – алтернатива за реализация на младите хора”. Извънкласните форми, като добри практики в дейността на нашите ученици, са участията им в клубовете: „Работилница за идеи”, „Приложни изкуства”, „Слънчеви колектори”, „Архитектура” и „Млад счетоводител” към проект „Успех”. Целта е да се вдъхновят младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл, да се насърчат предприемчивите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност.

Домакин на следващата работна среща на страните партньори е ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна през месец октомври. Предстоящата задача на учениците, участващи в проекта, е да проучат и презентират успели млади предприемачи от регион Варна, както и да разработят и представят свои бизнес-идеи. В рамките на тази среща младите хора ще представят инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

 

Трета работна среща

Домакин на третата работна среща беше Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна (16-20.10.2013). Ученици от Словакия и България представиха интервюта с успешни млади предприемачи, като добри примери за младите хора. Такива интервюта са проведени от всички партньори. Беше оценена работата на екипи от ученици и студенти от всяка страна за изработване на бизнес-справочник за младия предприемач, съдържащ стъпките и необходимата правна информация за стартиране на бизнес. Взеха се важни решения за достъп на заинтересованите страни до резултатите от дейностите и осигуряване на публичност чрез уеб сайта на проекта www.mecb.com.mt/pye и https://www.facebook.com/proyent.

Гостите посетиха ВСУ „Черноризец Храбър” и се срещнаха с успешни варненски бизнесмени. В работните срещи, освен преподаватели и ученици, участие взеха и г-н Иван Табаков – председател на Варненска търговско-индустриална камара и главен асистент д-р Недялко Вълканов от катедра „Финанси” на Икономически университет – Варна.

Срещата във Варна завърши с посещение на културни и исторически обекти.

 

Четвърта работна среща

От 02.04.2014 до 06.04.2014 г. в Краков (Полша) се проведе поредната работна среща на партньорите по проект Promote Youth EntrepreneurshipLifelong Learning Programme – 2012 – TR1 – LEO04 – 35789. “Леонардо да Винчи”. На нея международно жури в състав от представители на всяка страна (България, Малта, Испания, Полша, Словакия, Литва и Испания) определиха победителите за финалния кръг на състезанието за презентации на тема: “Най-добрият метод за насърчаване на младежката инициативност и предприемачество”. Победители от гимназията станаха Аптраил Аптраил и Филип Мутафов от 12 в клас. На финалния кръг в Словакия през месец юни те ще имат възможност да защитят своята разработка и да се борят за призовите места.

Част от групата – Павел Тодоров, Стефани Мирчева, Йоана Евтимова от 12 е клас и Георги Ганчев от 12 а клас заедно с преподавателите Диана Димитрова и Дияна Дянкова посетиха Професионална гимназия по хранително-вкусова промишленост. Присъстваха в часове по информационни технологии, готварство и обмениха опит с тяхна учебна фирма. На срещата в Бизнес инкубатора, чиято основна дейност е насочена към насърчаване на предприемчивостта на младите хора, общуваха с млади предприемачи, които споделиха своя опит.

Срещата в Краков завърши с посещение на културни и исторически обекти. Всички участници останаха доволни, както от ползотворната работна програма, така и от древното очарование на старата полска столица Краков.

 

На 20.03.2014 г. се проведе финалният кръг от обявените конкурси по проект Promote Youth Entrepreneurship” Lifelong Learning Programme – 2012 – TR1 – LEO04 – 35789. „Леонардо да Винчи“ за изготвяне на презентация или лого (плакат, листовка) на тема „Най-добрият метод за насърчаване на младежката инициативност и предприемачество“.