ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

На 7.10.22 г в ПГИ “Д-р Иван Богоров” се проведе Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците говориха по темата “Earth without art is just eh”. Явиха се седем ученици от 8 а, г, е класове…

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на…

„Дни Еразъм“ в гимназията

Днес, 13 октомври, стартира поредното провеждане на „Дни Еразъм“ (#ErasmusDays) в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна. Инициативата цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.…

Четирима учители от гимназията на обучение в Барселона

През август 2022 г. трима учители и директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна повишиха квалификацията си, усъвършенстваха чуждоезиковите си умения и обогатиха преподавателския си опит с участието си в едноседмични квалификационни курсове. Обучението се проведе от приемащата организация…

Учене от опита на Тенерифе – мобилност по програма Еразъм+ на ученици от гимназията

В периода 26 август – 9 септември 2022 г., 15 ученици от XI клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” придружени от преподавателите Анита Димитрова и Диана Димитрова, бяха на двуседмична мобилност на о-в Тенерифе (Канарските острови), Испания.…

Доброволческа инициатива на Училищния ученически съвет – да бъдем полезни и съпричастни!

Ученици и учители от “ПГИ Д-р Иван Богоров” се включиха в инициатива за подпомагане освежаването на оградата на ДГ 36 “Морска звездица”. Жени Цонева и Деница Чен от 10 в, заедно с класния си ръководител г-жа Диана Димитрова, както и…

„Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“

Проучване нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот, повишаване на двигателната им активност, повишаване информираността им за правилно, балансирано и здравословно хранене и насочване на вниманието им към създаване на навици за здравословен начин на…