ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНКУРС „ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И ПРОГРЕСЪТ“

  Конкурсът е организиран от Община Варна, РУО-Варна, НАОП „Николай Коперник“ и е посветен на 125-годишнината от откриването на електрона от Джоузеф Джон Томсън. Целта e да се разкрият приложения на електрона – в електричеството, електрическите явления и електрическите устройства,…

Клуб „Пътят на младия банкер“

Посещение на банкова институция – Общинска банка АД   На 02.12.2022г. учениците от клуб „Пътят на младия банкер“ имаха възможността да се срещнат с г-жа Стели Петрова – супервайзър във филиал Варна на Общинска банка АД. Г-жа Петрова запозна учениците…

ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТА ЗА МОБИЛНОСТ ДЪБЛИН

На вниманието на 11 клас! Всички ученици, подали документите си за мобилност Дъблин  по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013 Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ информираме ви, че:   Интервютата започват да се провеждат в седмица от…

ПОДБОР МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ Дестинация:  гр. Синди, ЕСТОНИЯ Период на мобилността: –…

Ден на толерантността в ПГИ “Д-р Иван Богоров”

  На 16 ноември учениците и учителите от ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна отбелязаха Деня на толерантността. По инициатива на Ученическия съвет създадохме нашето Дърво на толерантността и всеки бе добре дошъл да изпрати своето послание за разбирателство и…

ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН

Уважаеми ученици, От днес започва ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН  по проект   2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1  – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ за периода – април-май 2023.   Моля желаещите да се запознаят с…

ПГИ домакин на проект “All together: safer and better!”

В седмицата от 7.11 до 11.11.2022 г. ПГИ “Д-р Иван Богоров” стана домакин на две групи по проект “All togheter – safet and better”. През изминалата седмица десет ученици и двама учители от Франция; петима ученици и двама учители от…