ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! Уведомяваме ви за предстоящи родителски срещи както следва:  на 12.02.2024 г. /понеделник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от VIII и IX клас.;  на 13.02.2024 г. /вторник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от…

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Със заповед №РД09-227/30.01.2024 г. на МОН за периода 31.01.2024 г. – 02.02.2024 г. (включително) се преустановява присъствения образователен учебен процес и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда във всички училища на територията на област Варна. Часовете  ще се…

ПРОЦЕДУРА за подбор на учители за участие в курсове Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 Период на мобилности: месец февруари месец – юни 2024 г.

  ПРОЦЕДУРА за подбор на учители за участие в курсове Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 Период на мобилности: месец февруари месец – юни 2024 г.          ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна обявява прием на заявления от учители по английски език, професионална…

Конкурс за астрофотография „Небесни брилянти“

Учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с ръководител г-жа Ивелина Енчева взеха участие в конкурса за астрофотография „Небесни брилянти“, иницииран от Община Варна, РУО – Варна и НАОП ,,Николай Коперник“ Варна. Целта на конкурса е учениците да се запознаят с…

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е едно от седемнадесетте училища в страната и единствено за град Варна, одобрено за работа по проект „Презареди Бъдещето си“.

Проектът се осъществява в десет държави – България, Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. В България, се организира от JA Bulgaria с корпоративната подкрепа на УниКредит България и цели да подпомогне младите хора, като развие тяхната…

Международен конкурс за фотография

През месец октомври се проведе Международен конкурс за фотография, литературно творчество и изобразително изкуство на тема: „Аз обичам Черно море“. Мартина Петрова и Теодора Филипова от VIII „а“ клас доказаха, че и в света на банковото дело има място за…

16 ноември- Международен ден на толерантността

16 ноември- Международен ден на толерантността, традиция, която води началото си с приемането на Декларацията за принципите на толерантност, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от 8, 9, 10 клас отбелязаха този ден, провеждайки част по толерантност,…