ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Трети март

Трети март! Преславен ден! Празник скъп на свобода! Нека погледи сведем И целунем знамената.   Стари бойни знамена на хайдушките дружини водили са не една битка в робските години.   Днес, стаили огнен дъх, Път поемат знамената Към най-българския връх,…

Предстояща мобилност в Румъния по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” Процедура за подбор на двама учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save…

Общинския кръг на олимпиадата по Английски език

На 12.01.2022 г.  ПГИ “Д-р Иван Богоров“ проведе Общинския кръг на олимпиадата по Английски език. В надпреварата участваха 26 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас, разпределени в четири възрастови групи. Учениците работиха по задачи за диктовка, четене с…

Предстояща мобилност в Румъния по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER”

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”   Започва процедура за подбор на ученици от IX – XII клас за включване в първи поток от целева група по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER:…

Конкурс за изготвяне на проект за лого – „All together: Safer and Better!”

Предстои избор на лого на Еразъм+ проекта „Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“, по който ПГИ “Д-р Иван Богоров” започна работа. Партньори по проекта са три образователни организации – от България, Франция и Испания, които обединявайки различни свои практики, ще се…

Нов Еразъм+ проект в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – „All Together: Safer and Better!”

„Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“ е новият  Еразъм+ проект, който стартира в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ през месец януари и е с продължителност 19 месеца. Проектът е по KД2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Малки партньорства” и обединява образователни…