ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНКУРС „ВЕЛИКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ОКОЛО ЗЕМНОТО КЪЛБО“

  През 2022 г. се навършват 500 години от първото околосветско пътешествие, организирано от великия мореплавател Фернандо Магелан. За отбелязване на тази годишнина НАОП „Николай Коперник“ организира фестивал и конкурс на тема ,,Велики пътешествия около замното кълбо“.      …

КОНКУРС „ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И ПРОГРЕСЪТ“

  Конкурсът е организиран от Община Варна, РУО-Варна, НАОП „Николай Коперник“ и е посветен на 125-годишнината от откриването на електрона от Джоузеф Джон Томсън. Целта e да се разкрият приложения на електрона – в електричеството, електрическите явления и електрическите устройства,…

Клуб „Пътят на младия банкер“

Посещение на банкова институция – Общинска банка АД   На 02.12.2022г. учениците от клуб „Пътят на младия банкер“ имаха възможността да се срещнат с г-жа Стели Петрова – супервайзър във филиал Варна на Общинска банка АД. Г-жа Петрова запозна учениците…

ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТА ЗА МОБИЛНОСТ ДЪБЛИН

На вниманието на 11 клас! Всички ученици, подали документите си за мобилност Дъблин  по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013 Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ информираме ви, че:   Интервютата започват да се провеждат в седмица от…

ПОДБОР МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ Дестинация:  гр. Синди, ЕСТОНИЯ Период на мобилността: –…

Ден на толерантността в ПГИ “Д-р Иван Богоров”

  На 16 ноември учениците и учителите от ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна отбелязаха Деня на толерантността. По инициатива на Ученическия съвет създадохме нашето Дърво на толерантността и всеки бе добре дошъл да изпрати своето послание за разбирателство и…

ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН

Уважаеми ученици, От днес започва ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН  по проект   2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1  – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ за периода – април-май 2023.   Моля желаещите да се запознаят с…