ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Здрави, силни, бодри – знаещи, можещи, информирани – физически активни, спортуващи, релаксиращи

Такива са младежите, участващи по проект „Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“ Успешно приключилият проект, в който ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взеха активно участие, допринесе за…

“Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)

  От 23.10 до 29.10. 2022 г. петима ученици и двама учители осъществиха едноседмична мобилност в гр.Лисабон, Португалия по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”. Проектът е на тема граждански права,…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

Изх. № АД7-144/24.10.2022 г.                                                                                               ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за…

26 септември – ден на европейските езици

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици. В Европа се говори на 24 официални езика и повече от 60 местни общности, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави…

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

На 7.10.22 г в ПГИ “Д-р Иван Богоров” се проведе Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците говориха по темата “Earth without art is just eh”. Явиха се седем ученици от 8 а, г, е класове…

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на…

„Дни Еразъм“ в гимназията

Днес, 13 октомври, стартира поредното провеждане на „Дни Еразъм“ (#ErasmusDays) в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна. Инициативата цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.…

Четирима учители от гимназията на обучение в Барселона

През август 2022 г. трима учители и директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна повишиха квалификацията си, усъвършенстваха чуждоезиковите си умения и обогатиха преподавателския си опит с участието си в едноседмични квалификационни курсове. Обучението се проведе от приемащата организация…